5. mai 2018 er det 200 år siden Karl Marx ble født i Trier i det daværende prøyssiske storhertugdømmet Niederrhein. Karl Marx ble arbeiderbevegelsens mest innflytelsesrike tenker og opphavsmann til den økonomiske og revolusjonære teorien kalt marxisme.

Dette jubileet vil bli markert over hele verden. Også i Osloområdet vil det skje ting, og initiativtakerne til fire arrangementer i perioden 30. april til 5. mai har gått sammen om dette nettstedet.

Som det går fram av programmet, vil det være flere innfallsvinkler, slett ikke bare den historiske. Marxismens betydning i dag vil være vel så sentralt.

Initiativtakere:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotekInstitutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i OsloKlassekampenLO i Oslo og Vardøger.

 

 

Fotoet ovenfor er i Public Domain. Kilde: Wikimedia

Bakgrunnen: Manus til Det kommunistiske manifest.

Følg oss på Facebook, og del arrangementene

Reklamer