Karl Marx’ skrifter

kommunistiske manifest Socialdemokraten 1886
«Manifestet» trykt første gang i Norge som føljetong i Social-Demokraten i 1886. Klikk og les
 • Marxists.org: En bibliografi som dekker Marx’ og Engels’ viktigste skrifter på engelsk.
 • Marx / Engels: Gesamtausgabe (MEGA): Innholdfortegnelsen (klikk på «Detail view») til denne kildekritiske tyskspråklige utgaven på p.t. 59 bind (planlagt omfang: 114 bind), viser omfanget av forfatterskapene. Også brev og notater. Påbegynt i DDR og Sovjet i 1975, og fulgt opp i Amsterdam/Berlin etter Murens fall. Se artikkel om MEGA i svensk Wikipedia.

Karl Marx’ skrifter på nett

>> WorldCat, en felles katalog for bibliotek rundt på kloden, rommer pr. 4.4.2018 i alt 523 utgaver av Det kommunistiske manifest. 

Noen bøker om Marx og marxisme

På norsk

Lenkene går til felleskatalogene for hhv. folke- eller fagbibliotekbibliotek, og til digitaliserte nettutgaver hos Nasjonalbiblioteket (her vil ingen være utgitt etter 2000):

 • Berg Eriksen, Trond (red.): Vestens store tenkere. Oslo : De norske bokklubbene, 2002 (bibliotek)
 • Berlin, Isaiha: Karl Marx : hans liv og samtid. Oslo : Gyldendal , 1966. (digitalisert)
 • Bull, Edvard: Karl Marx. Tiden. 1948. (digitalisert)
 • Dybedahl, Oscar: Kapitalen som politisk filosofi – En lesing av Marx kritikk av den politiske økonomi som immanent sosial kritikk av kapitalismen. Masteroppgave. UiO/DUO, 2014 (PDF)
 • Elster, Jon: Hva er igjen av Marx?, Oslo : Universitetsforlaget. 1988 (digitalisert)
 • Forstå for å forandre : marxistisk studiebok fra Rødt. Larvik : Rødt!, 2014 (bibliotek)
 • Saad-Filho, Alfredo: Om Kapitalen av Marx. Larvik : Rødt!, 2009 (bibliotek)
 • Sandemose, Jørgen: Historisk materialisme og økonomisk teori. Larvik : Rødt! (bibliotek)
 • Sandemose, Jørgen: Stat, religion, økonomi : Karl Marx og kapitalismens former. Oslo : Aschehoug , 2002 (bibliotek)
 • Wheen, Francis: Karl Marx. Oslo: Pax, 2001 (bibliotek)
 • Østerberg, Dag: Fra Marx’ til nyere kapitalkritikk. Oslo : Pax , 2016 (bibliotek)

Engelskspråklig litteratur o.a.wheen marx pax

Open Access i norske vitenarkiv (NORA)

27 treff på «Marx» som emneord i oppgaver, avhandlinger m.m. ved norske universitet og høgskoler.

Aktuelle bøker i salg

Om og av Karl Marx i Tronsmo bokhandel

Søk i Nasjonalbibliotekets digitaliserte materiale

Lenkene nedenfor er til søk vi har valgt i Nasjonalbibliotekets digitaliserte bøker, tidsskrift, aviser osv. (omfatter norsk materiale utgitt t.o.m. år 2000. Basen er bortimot komplett for bøker, mens aviser, tidsskrift o.a. er under arbeid):

 • Norske tidsskriftartikler fra 1972 – d.d. (bibliografiske data – ikke digitaliserte tekster) der «Karl Marx» er omtalt, og der «Karl Marx» forkommer i tittelen. Kan leses på bibliotek (klikk den enkelte artikkelen og så «Sjekk beholdning» for å se hvilke bibliotek som har tidsskriftet) og/eller be ditt lokale bibliotek bestille fotokopi.

Lån i norske bibliotekdas_kapital orig

Tjenesten Biblioteksøk omfatter bøker i alle norske folkebibliotek: To eksempler på søk man kan gjøre: På Karl Marx som forfatter, på norsk språk og med det nyeste først, og  Karl Marx som omtalt person, på alle språk, og begrensa til bøker utgitt mellom 1990 og i dag. Muligheter for avgrensinger er altså mange, se valget «Flere søkemuligheter».

Tjenesten Oria omfatter alle norske universitets- og høgskolebibliotek m.m, medregna Nasjonalbiblioteket: Eksempel: Søk på «marxisme» som emneord, på alle språk, begrensa til avhandlinger utgitt i 2010 til 2018.

Det lokale biblioteket kan skaffe det meste av materialet via fjernlån.

 

Følg oss på Facebook, og del arrangementene

 

Reklamer